Kontakt SD Kunov

!!! OZNAM !!!

z ekonomických dôvodov obmedzujeme prevádzku Spoločenského domu Kunov. Počas chladných mesiacov budeme budovu temperovať na teplotu,  ktorá je nevyhnutná na ochranu pred poškodením priestorov a zariadenia.

Spoločenský Dom Kunov
Kunov 64
905 01 Senica

email: marian.antalek@senica.sk                                                                                                        tel.č.: +421 34 690 8122