Kontakt MsKS

 

Mestské kultúrne stredisko
Námestie oslobodenia 11/17
905 01 Senica

IČO: 00514071
DIČ: 2021087134
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Senica
č.účtu: IBAN: SK84 5600 0000 0092 0287 6001
Tel.č.: +421 34 690 8122

Riaditeľ:
Ing. Margaréta Ivanová, PhD.
email: riaditel.msks@senica.sk

Sekretariát:
Tel.: +421 34 690 8122

Výchovno –vzdelávacie aktivity, kurzová činnosť:
Ľuboslava Pavesková DiS.art
email: luboslava.paveskova@senica.sk,  0907 389 882 (od 7:30 h. - 17 h.)

Ekonomické oddelenie:
Mgr. Zuzana Pišťánková, 0907 980 803 (od 8 h. - 16 h.)
Mgr. Anna Škodová, 0918 647 367 (od 8 h. - 16 h.)
Lenka Zichová, 0918 417 987 (od 8 h. - 16:30 h.)

email: ekonom.msks@senica.sk ; lenka.zichova@senica.sk

Oddelenie BOZP a OPP
Branislav Šimlinger
email: branislav.simlinger@senica.sk, 0915 734 940

Referent kultúry:
Mgr. et Mgr. Marek Grimm
email: marek.grimm@senica.sk, tel.č.: 0915 914 938

Referent kultúry a športu:
Erika Mášiková
email: erika.masikova@senica.sk,tel.č.: 0918 616438

Programové oddelenie:
Profesionálne programy/hudba, tanec,zábavne podujatia/
Marián Antálek
email: marian.antalek@senica.sk,0918 779 889

Kultúrny referent (DAV):
Mgr. Simona Ťulák 
email: simona.tulak@senica.sk, 0905 277 932

Referent kina:
Bc. Ingrid Sovová
email: kino@senica.sk, tel.č.: 0907 847 153 (od 8 h. - 16 h.)

Javiskový technik:
Michal Hebnár
email: michal.hebnar@senica.sk, tel.č.: 0905 278 854

Údržbár:
Ján Černek, tel.č.: 0905 809 765 (od 8 h. - 16 h.)

Infosen Senica:
predaj vstupeniek na podujatia
pondelok-piatok od 8 h. - 16 h. 
streda od 8 h. - 17 h. 
tel.č.: 034 651 64 59
email: infosen@senica.sk
 
Múzeum Senica 
Štefánikova 724/20
905 01 Senica
tel.č.: +421 34 651 5001
email: muzeum@senica.sk
vedúci prevádzky: Mgr.Tomáš Motus