Od 1. 4. 2022 sú zmluvy zverejňované na Centrálnom registri zmlúv https://www.crz.gov.sk/ .