Prenájom priestorov

 

Sadzobník môže byť upravený individuálnou zľavou v prípade, ak sa jedná o podujatie organizované vo verejnom záujme, neziskové podujatie organizované nekomerčnou organizáciou, športové a vzdelávacie podujatie pre deti, mládež a seniorov, podujatie organizované organizáciou prepojenou s Mestom Senica a TTSK. 

V prípade prenájmu nad 10 hodín ocenenie individuálnou dohodou. 

V Senici 1.9.2022                                                                   Ing. Margaréta Ivanová, PhD
                                                                                                        riaditeľka MsKS
 
 
 
Sadzobník môže byť upravený individuálnou zľavou v prípade, ak sa jedná o podujatie organizované vo verejnom záujme, neziskové podujatie organizované nekomerčnou organizáciou, športové a vzdelávacie podujatie pre deti, mládež a seniorov, podujatie organizované organizáciou prepojenou s Mestom Senica a TTSK. 
 
V Senici 1.9.2022                                                  Ing. Margaréta Ivanová, PhD
                                                                                        riaditeľka MsKS