O dennom centre

Poskytovanie sociálneho poradenstva:

V Senici pôsobia približne dve desiatky neziskových organizácií, združení

či klubov, ktoré vyvíjajú aktívnu činnosť a spájajú ľudí. Od roku 2011 

majú možnosť realizovať svoje aktivity v Dennom centre pre organizácie 

tretieho sektora, ktoré vzniklo na Hviezdoslavovej ulici v niekdajších 

priestoroch Záhorského osvetového strediska.

 

  Činnosť Centra sa zameriava najmä na:

1. Poskytovanie základného sociálneho poradenstva pre členov Centra, návštevníkov centra, ako aj pre organizácie tretieho sektora mesta a regiónu.

2. Poskytovanie poradenskej služby v oblasti bytovej a zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a osvety, hygieny a životosprávy pre členov a návštevníkov centra.

3. Zapájanie jeho členov do aktívnej práce v záujmových krúžkoch.

4. Organizáciu kultúrnych podujatí, prednášok, seminárov, workshopov, kultúrnych posedení, návštev výstav, divadiel, galérií, múzeí, kín, športových podujatí, premietanie filmov a pod. podľa záujmu členov centra.

5. Organizovanie spoločných zájazdov, zdravotných vychádzok do voľnej prírody, jubilejných osláv, usporiadanie spoločenských zábav a posedení podľa potrieb a záujmu členov centra.

6. Sledovanie televízie, počúvanie rozhlasu a reprodukovanej hudby.

7. Organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí a akcií smerom k ostatnej verejnosti mesta.

8. Koordináciu členov centra pri príprave podujatí a akcií organizovaných mestom, resp. právnickými osobami mestom zriadenými alebo založenými.

9. Spoluprácu centra s inými organizáciami tretieho sektora v meste Senica, ale aj regiónu, pri dobrovoľníckych aktivitách v prospech mesta alebo v prospech určených fyzických osôb (osamelých, chorých seniorov,..)

10. Spoluprácu s oddeleniami MsÚ Senica, s mestskými výbormi MsZ Senica, so školami a s podnikateľmi mesta.

11. Na nadväzovanie partnerských vzťahov s podobnými zariadeniami v iných mestách.

12. Propagovanie svojej práce v oznamovacích prostriedkov. 

 

ORGANIZÁCIE PȎSOBIACE V DENNOM CENTRE:

1.) Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, Senica                           zastúpená: p. Mária Jamrišková

2.) Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia v Senici   zastúpený: p. Otília Vizváryová

3.) Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR, okresný výbor a základná organizácia Senica                                                                                        zastúpený: p. Elena Štefková

4.) Slovenský Červený kríž – územný spolok Senica                                                   zastúpený: PhDr. Miriam Madunická,  PhD.

5.) Trnavská asociácia sluchovo postihnutých (TASPO), v zastúpení Klubu nepočujúcich Senica                                                                                                     zastúpená: Mgr. Jaroslav Cehlárik, riaditeľ                                                                    zástupca pre Senicu: p.Rigová

Občianske združenie -  Klub slovenských turistov Senica

zastúpený: Ing. Elena Batková 

6.) Slovenský zväz záhradkárov Okresný výbor Senica                                                 zastúpený:Ing. Ján Ukropec

7.) Mgr. Peter Horváth, Prezident Švajčiarsko – slovenskej spoločnosti, Senica

8.) SENART, občianske združenie                                                                         zastúpený: Mgr. Dana Motusová

9.) SENIORKA spevácka skupina                                                                                     zastúpený: PaedDr. Ľudmila Vlčejová

10.) Občianske združenie -  Spoločnosť Joga v dennom živote,  Trnava              zastúpené: Ing. Stanislav Skubák                                                                                       cvičiteľ: p. Slovák 

 

KONTAKT: 

Denné centrum pre organizácie III. sektora „Hviezdoslavova“,

Hviezdoslavova 323/51,
905 01 Senica

Referent: Lenka Zichová
Mobil: 0918 417 987
Email: denne.centrum@senica.sk
 
 
 
 

Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.